توضیحات

باکس اصلی رولکس rolex کوچیک

جنس روکش چرم سبز رنگ

داخل جیر قهوه ای رنگ

جعبه رولکس کوچک اویستر